Multipont Program Adatvédelmi Tájékoztató

Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre és azok forrása Az adatkezelés időtartama Adattovábbítás címzettje Adatfeldolgozó és adatfeldolgozási tevékenység
A Multipont Programban való részvétel biztosítása, kártyagyártás, a Multipont Program működtetése, például a vevőkkel történő kapcsolattartás. GDPR 6. cikk (1) a) (az érintett önkéntes hozzájárulása).

A hozzájárulás hiányában az érintett nem vehet részt a Multipont Programban. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Név, cím, email cím, telefonszám, születési idő, kártyaszám, kártyahasználati adatok, online jelentkezés esetén jelszó, regisztráló neme, aláírás képe (papír alapú regisztráció esetén), regisztráció időpontja.


Adatok forrása: az érintettől felvett (nem a megszólításhoz, a születési idő az azonosításhoz szükséges).
A vevők Multipont Programban való részvétele alatt, valamint a kártya inaktiválását vagy a Multipont Program megszűnését követő 5 év. Bármelyik fél ennyi ideig érvényesíthet polgári jogi igényt az adatkezelőkkel szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján.   A MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. közös adatkezelők, egyéb adattovábbítás nem valósul meg. MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) valamint Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) – az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

Papír alapú regisztráció esetén az adott töltőállomást üzemeltető partner munkavállalói. A töltőállomást üzemeltető partnerek listája elérhető a www.multipont.hu/toltoallomas honlapon.

Online kártyaigénylés esetén a kártyabirtokos részére a kártyát a Magyar Posta Zrt. Országos Logisztikai Központ (OLK) (2040 Budaörs, Gervay M. u. 9-11.) szállítja ki lezárt borítékban a kártyabirtokosok által megadott címre.

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (1102 Budapest Halom utca 5..) – megszemélyesített hűségkártyák gyártása, ellátása.
Általános marketing (reklám) üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok küldése postai úton, e-mailben, telefonos megkereséssel, SMS-ben vagy applikáción keresztül, amennyiben Ön azt letölti. GDPR 6. cikk (1) a) (az érintett önkéntes hozzájárulása).

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt..”) 6. § (1) – természetes személy vevő előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.

A hozzájárulás hiányában az érintettnek nem küldünk általános marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat.

Postai út esetén: Grt. 6. § (4), figyelemmel a Grt. 6. § (9) foglaltakra. Címzett reklámküldemény (egyszerre legalább 500 címzett részére feladott, Grtv. 6. § (9) szerinti postai küldemény) postai úton az érintettek előzetes es kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, feltéve, ha az adatkezelők biztosítják azt, hogy az érintett a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa.
A lehetséges címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, kártyaszáma.

Adatok forrása: az érintettől felvett.
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. közös adatkezelők, egyéb adattovábbítás nem valósul meg. MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) valamint Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

Neo Interactive Kft. (1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9.) és annak al-adatfeldogozójaként a Protopmail Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó e-mail levélküldő szolgáltatás nyújtása.

Postai küldemények esetén a kártyabirtokos részére a küldeményt a Magyar Posta Zrt. Országos Logisztikai Központ (OLK) (2040 Budaörs, Gervay M. u. 9-11.) szállítja ki.
Egyéniesített, személyre szabott marketing (reklám) üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok küldése postai úton, e-mailben, telefonos megkereséssel, SMS-ben vagy applikáción keresztül, amennyiben Ön azt letölti. A kezelt adatok alapján az adatkezelők Önről profilt alkotnak. GDPR 6. cikk (1) a) (az érintett önkéntes hozzájárulása).

A Grt. 6. § (1) a) – természetes személy vevő előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.

Profilalkotás: GDPR 22. cikk (2) c) – az érintett kifejezett hozzájárulása.

A hozzájárulás hiányában az érintettnek nem küldünk egyéniesített, személyre szabott marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat.
A lehetséges címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, születési ideje, neme, kártyaszám, kártyahasználati adatok, kínált szolgáltatásokkal/termékekkel kapcsolatos érdeklődési kör. Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. közös adatkezelők, egyéb adattovábbítás nem valósul meg. MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft.
(1117 Budapest, Budafoki út 79.) valamint Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

Neo Interactive Kft. (1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9.) és annak al-adatfeldogozójaként a Protopmail Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó e-mail levélküldő szolgáltatás nyújtása.

További igénybe vett adatfeldolgozót igénybevétel esetén feltüntetjük a www.multipont.hu honlapon.

Postai küldemények esetén a kártyabirtokos részére a küldeményt a Magyar Posta Zrt. Országos Logisztikai Központ (OLK) (2040 Budaörs, Gervay M. u. 9-11.) szállítja ki.
Egyéniesített, személyre szabott marketing (reklám) üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok ajánlása kivetítőn, vásárláskor a töltőállomáson. GDPR 6. cikk (1) a) (az érintett önkéntes hozzájárulása).

A Grt. 6. § (1) a) – természetes személy vevő előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása.

Profilalkotás: GDPR 22. cikk (2) c) – az érintett kifejezett hozzájárulása.

A hozzájárulás hiányában az érintettnek nem ajánlunk általános marketing (reklám) üzeneteket, egyéniesített, személyre szabott marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat.
A lehetséges címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, születési idő, nem, kártyaszáma, kártyahasználati adatok, a kínált szolgáltatásokkal/termékekkel kapcsolatos érdeklődési kör.

Adatok forrása: az érintettől felvett.
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) valamint Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

Az adott töltőállomást üzemeltető partner munkavállalói a helyszínen közvetítik az ajánlatot. A töltőállomást üzemeltető partnerek listája elérhető awww.multipont.hu/toltoallomas honlapon.

További igénybe vett adatfeldolgozót igénybevétel esetén feltüntetjük a www.multipont.hu honlapon.
Piackutatás és elégedettségmérés az adatkezelők termékei és szolgáltatásai fejlesztése érdekében. GDPR 6. cikk (1) a) (az érintett önkéntes hozzájárulása).

A hozzájárulás hiányában az érintett nem vehet részt piackutatásban vagy elégedettségmérésben.
Név, cím, e-mail cím, telefonszám, kártyaszám, kártyahasználati adatok, a piackutatás során felvett vagy keletkezett adatok.

A konkrét adatokat az adott kampányról szóló adatvédelem tartalmazza.

Adatok forrása: az érintettől felvett
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. közös adatkezelők, egyéb adattovábbítás nem valósul meg. MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) valamint Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

A kampányok részleteit és a további igénybe vett adatfeldolgozót feltüntetjük a www.multipont.hu/kutatas honlapon.
Adattovábbítás a MOL LIMO Kft. részére abból a célból, hogy a vevőnek, mint a Multipont Programban résztvevő személynek a MOL Nyrt, a Multipont Program Zrt. vagy a MOL-LIMO Kft. MOL-LIMO, általános marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat küldhessen.

A MOL LIMO egy car sharing szolgáltatást ajánl. A car sharing közösségi autózást jelent, egy olyan autókölcsönző szolgáltatás, melyet online regisztrációt követően Ön egy applikáció segítségével tud igénybe venni a nap 24 órájában. A szolgáltatás elérhető Budapest belső kerületeiben az ún. Limo-zónán belül.
GDPR 6. cikk (1) a) (az érintett önkéntes hozzájárulása).

A hozzájárulás hiányában az érintettnek nem küldünk MOL-LIMO általános marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat.-
 Név, cím, email cím, telefonszám, születési idő, kártyaszám, kártyahasználati adatok, a kínált szolgáltatásokkal/termékekkel kapcsolatos érdeklődési kör.

Adatok forrása: az érintettől felvett.
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. MOL Limitless Mobility Kft..(1117 Budapest, Októberhuszonharmadika u. 18.) MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft.
(1117 Budapest, Budafoki út 79.) valamint Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.
A Multipont Programmal kapcsolatos csalások és visszaélések megelőzése, észlelése és kivizsgálása

A csalások és visszaélések megelőzésére és kivizsgálására irányadók a MOL-csoport Etikai és Üzleti Magatartási Kódexe, Üzleti Partneri Etikai Kódexe, Etikai Tanács Eljárási Rendje („Etikai Kódex”), melyek alább érhetők el:https://mol.hu/hu/molrol/etika-es-megfeleles/etika/
GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés az adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: az adatkezelők vagyonát, üzleti titkait, szellemi tulajdonát és üzleti hírnevét, valamint a megfelelő, tiszteleten alapuló és félelem-, valamint megtorlás-mentes munkakörnyezetet veszélyeztető szabálytalanságok megelőzése, feltárása és a felelős személyek felelősségre vonása. Az érdekmérlegelési teszt elérhető ide kattintva. Név, kártyaszám, kártyahasználati adatok, a vizsgálat lefolytatása során keletkezett adatok. Az adatkezelők kezelik a vizsgálat lefolytatásához szükséges adatokat, például a kártya számát az általuk egyébként kezelt „blokk adatokkal” (pl. a vásárolt termék vagy termékek neve, cikkszáma, mennyisége, ára, a vásárlás helye és ideje, stb.), annak érdekében, hogy a kártyával történt esetlegesek visszaéléseket felderítsék és kivizsgálhassák, az ehhez szükséges vizsgálat időtartamára. Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a munkáltatói bejelentési rendszerben legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezelni. A MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. közös adatkezelők, egyéb adattovábbítás nem valósul meg.

Amennyiben a MOL Nyrt. Etikai vizsgálatot indít, az Etikai Tanács tagjai hozzáférnek a vizsgálathoz szükséges adatokhoz.

Amennyiben a MOL Nyrt. a csalások és visszaélések megelőzése, észlelése és kivizsgálása érdekében egyéb eljárást indít, a Régió Biztonság, Csoportszintű Biztonság és a Belső Audit szervezetek munkavállalói hozzáférnek a vizsgálathoz szükséges
MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) valamint Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.
Multipont Programmal kapcsolatos panaszügyintézés (Erről külön tájékoztatást adunk a https://mol.hu/hu/kapcsolat/ elérhetőségen). A külön tájékoztatóban írt rendelkezések tekintendők irányadónak. A külön tájékoztatóban írt rendelkezések tekintendők irányadónak. A külön tájékoztatóban írt rendelkezések tekintendők irányadónak. A MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. közös adatkezelők, egyéb adattovábbítás nem valósul meg. MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) valamint Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.
Multipont Programmal kapcsolatos jogi igényérvényesítés valamely adatkezelő részéről. Ilyen lehet például a GDPR 17. cikk (3) e) alapján a vevők által a Multipont Programmal kapcsolatban esetlegesen kezdeményezett jogvitákban és hatósági eljárásokban történő védekezés. GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés valamely adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: jogérvényesítés valamely adatkezelő részéről, és a vevő által eshetőlegesen kezdeményezett jogvitában vagy hatósági eljárásban történő sikeres védekezés. Az érdekmérlegelési teszt elérhető ide kattintva. Név, cím, email cím, telefonszám, születési idő, kártyaszám, kártyahasználati adatok amennyiben az a Multipont Programot érintő bármely jogi igényérvényesítéshez vagy jogvita elintézéséhez szükséges.

Adatok forrása: az irányadó pont szerint.
Az eljárás lefolytatásához szükséges időtartam, vagy a vevők Multipont Programban való részvétele alatt, valamint a kártya inaktiválását vagy a Multipont Program megszűnését követő 5 év. Bármelyik fél ennyi ideig érvényesíthet polgári jogi igényt az adatkezelőkkel szemben a Ptk. 6:22. § alapján. A MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. közös adatkezelők, egyéb adattovábbítás nem valósul meg. MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) valamint Axiom Consulting Ltd. (Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue) – az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása
Vásárlási utalvány (pont)adományozással kapcsolatos adatkezelés – ideértve a pontok átvezetését, a szükséges bizonylatolást is –, és adattovábbítás az adományozással érintett támogatható szervezetek részére A támogatható szervezetek mindenkori listája az alábbi elérhetőségen érhető el:[itt] Természetes személy ügyfelek esetén: GDPR 6. cikk 1) a) pontja (az érintett önkéntes hozzájárulás).

A hozzájárulás hiányában a pontadományozás nem végezhető el.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jogi személy ügyfelek esetén: GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés a támogatható szervezet jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: pontadományozás eszközlése a támogatható szervezet részére, ennek keretében a pont(ok) átvezetése a támogatható szervezet számlájára.

Az érdekmérlegelési teszt elérhető ide kattintva.
Természetes személy ügyfelek tekintetében: név, az átvezetett pont(ok), az ügyfél számlája, az átvezetés időpontja.

Az érintett természetes személy ügyfél neve kizárólag annak kifejezett kérése esetén kerül megadásra a támogatható szervezet részére.

Jogi személy ügyfelek kapcsolattartói esetén továbbá: a képviselt szervezet (cég)neve, székhelye, adószáma, kapcsolattartója neve, e-mail címe és telefonszáma, az átvezetett pont(ok), az ügyfél számlája, az átvezetés időpontja.

Adatok forrása: az ügyféltől felvett, valamint a vonatkozó online rendszerben rögzített adatok.
A természetes személy ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában vagy jogi személy ügyfél esetén a pont(ok) átvezetését követő 5 évig. Bármelyik fél ennyi ideig érvényesíthet polgári jogi igényt a másik féllel szemben a Ptk. 6:22. § alapján.

Adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok esetén az érintett adatok annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig őrzendők, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3), 202. § (1)).

Számviteli bizonylatok esetén: a pont(ok) átvezetésétől számított 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §).
A MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. közös adatkezelők.

A támogatható szervezetek önálló adatkezelőként járnak el, részükre az adatkezelők az érintett ügyfél kérése kizárólag annak (cég)nevét továbbítják – erre tekintettel természetes személy ügyfelek vonatkozásában merülhet csak fel adattovábbítás.
MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) – az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

Adatkezelő(k) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e-mail címe

MOL Nyrt., Multipont Program Zrt.
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18
+36 1 886 5000
www.mol.hu; www.multipont.hu
ugyfelszolgalat@mol.hu

A MOL Nyrt. és a Multipont Program Zrt. együttes adatkezelőnek minősülnek, melynek keretében az adatkezelés célját és kereteit együttesen határozzák meg, az adatkezelésért együttes felelősséggel tartoznak. Az adatkezelők közös saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek.

Az Adatkezelők kapcsolattartója/ kapcsolattartói

MOL Kiskereskedelemi Ügyfélszolgálat
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18
+36 1 886 5000
ugyfelszolgalat@mol.hu

Az Adatkezelőknél az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak (adatkezelési célonként):

 • MOL Nyrt – Kiskereskedelem Lojalitás munkatársai
 • MOL Nyrt – Kiskereskedelem Ügyfélszolgálat munkatársai
 • MOL Nyrt – Vállalati Analitika & Adat Innováció munkatársai
 • MOL Nyrt – Kiskereskedelem és Kártyamenedzsment fejlesztő munkatársai
 • Amennyiben a MOL Nyrt. Etikai vizsgálatot indít, az Etikai Tanács tagjai hozzáférnek a vizsgálathoz szükséges adatokhoz.
 • Amennyiben a MOL Nyrt. a csalások és visszaélések megelőzése, észlelése és kivizsgálása érdekében egyéb eljárást indít, a Régió Biztonság, Csoportszintű Biztonság és a Belső Audit szervezetek munkavállalói hozzáférnek a vizsgálathoz szükséges adatokhoz.

Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala és e-mail címe

 • Kártyagyártás és megszemélyesítés: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye: 1102 Budapest, Halom u. 5.; telefonszám: +361 431 1200; web: http://www.any.hu/ ; e-mail: info@any.hu;
 • Postázási feladatok ellátása, számlázási feladatok ellátása a nyomda felé: MOL Magyarország Társasági Szolgáltatások Kft. székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.; telefonszáma [06-1-464-0464]; web: www.mol.hu e-mail: taszusz@mol.hu
 • A kártyabirtokosok részére a kártyák kiszállítása: a Magyar Posta Zrt. Országos Logisztikai Központ (OLK) (2040 Budaörs, Gervay M. u. 9-11.) telefonszáma +36-23-887-000; web: https://www.posta.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
 • Az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása: MOL Magyarország Informatikai Szolgáltató Kft. (MIS Kft.): székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 79., valamint Axiom Consulting Ltd. , székhelye: Ciprus, 2107 Nicosia, 21 Academias Avenue); telefonszáma +36-70-373-2005; web: https://mol.hu/hu/molrol/mol-magyarorszag-szolgaltato-kozpont-kft/#it-szolgaltatasok; e-mail: [ITU@mol.hu]
 • Az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó e-mail levélküldő szolgáltatás nyújtása: Protopmail Zrt. székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.; telefonszáma +36-1-800-9172; web: http://protopmail.hu/; e-mail: help@protopmail.com

Különleges személyes adat(ok) kezelése a jelen Tájékoztatóban meghatározott célból

A Multipont Programban való részvétel keretében nem kezelünk Önről különleges személyes adatokat.

Adattovábbítás megvalósulása harmadik országba

A Multipont Programban való részvétel keretében nem valósul meg harmadik országba irányuló adattovábbítás.

Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel rendelkezik

Önt érintően automatizált adatkezelésen alapuló döntést nem hozunk, Önről azonban a hozzájárulása alapján profilt alkotunk. Az Ön mint az egyéniesített, személyre szabott marketing üzenetek lehetséges címzettje érdeklődési köre (profilja) az alábbi fő szempontok alapján kerül megállapításra: kártyahasználati adatok (vásárlási előzmények: az Ön által az adatkezelőktől eddig igénybe vett szolgáltatások/vásárolt termékek pl. termék és szolgáltatás típusa, a vásárlás gyakorisága és értéke),valamint az Ön kora és neme. Például: megnézzük, hogy 35-40 év közötti hölgyek a tankolás mellé általában milyen üdítőt szoktak venni, és ennek alapján egy tankolás alkalmával, az adott Multipont Programban résztvevő 35-40 év közötti hölgy részére hasonló üdítőt ajánlunk.

Másik példa: a marketing üzenetek sikerességének mérése érdekében rögzítjük, hogy Ön milyen marketing üzenetet kapott, valamint milyen termékeket és szolgáltatásokat vásárolt, mikor, milyen gyakran és mennyi pénzért. Ennek alapján határozzuk meg, hogy Ön a jövőben milyen jellegű személyre szabott üzenetet kap. Azonosítjuk például, hogy a vásárlási szokások alapján milyen időszakban vagy milyen gyakorisággal érdemes személyre szabott üzenetet küldeni a vevőnek, vagy milyen terméket vagy szolgáltatást érdemes ajánlani a vevőnek. Személyre szabott ajánlat például: a születésnapjára küldünk egy, a kedvenc kávéjával kapcsolatos kupont – a kedvenc kávéjának típusára a korábbi vásárlásaiból következtetünk. Ha a korábbi vásárlásokból úgy látjuk, a kávé mellé valamilyen péksüteményt is vesz, a marketing üzenetben azt is ajánlhatunk.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelők az Ön személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében az adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően. Az adatkezelők az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében, illetve a személyes és üzleti adatok típusának besorolásához (klasszifikációjához) mérten hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítják. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozzák és kezelik. Titkosítás esetében az aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés és a közvetlenül üzletszerzés érdekében folytatott adatkezelés (direkt marketing üzenetek küldése) ellen tiltakozhat, és Önnek joga van adathordozhatósághoz. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket. Ön jogainak gyakorlása és jogorvoslati lehetőségei érvényesítése során bármely adatkezelőhöz (a továbbiakban egyenként: „Társaság”) fordulhat.

Tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben a Társaság Önre vonatkozó személyes adatot kezel, a Társaság köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Társaság és képviselője személyéről és elérhetőségéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről (harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével), jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a Társaság és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá, amennyiben nem Ön az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok kategóriáiról, amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén emellett a Társaság tájékoztatja Önt az alkalmazott logikáról is, továbbá arra vonatkozóan is érthető információt szolgáltat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. A Társaság ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.

Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok nem Öntől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat.

Az Ön kérése esetén a Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről a Társaság az Ön kérésére tájékoztatást ad.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén az érintett hozzáféréssel rendelkezik az alábbi információkhoz: az alkalmazott logika, továbbá, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között a Társaság köteles törölni az Ön kérésére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye:

1. Nem vehet részt a MOL Multipont Programban. Felhívjuk figyelmedet, hogy a MOL Multipont Programban való részvételed nélkül semmilyen téged érintő, a jelen Adatlapon meghatározott adatkezelés nem valósítható meg.
2. Nem küldünk általános marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat.
3. Nem küldünk egyéniesített, személyre szabott marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat.
4. Nem ajánlunk általános marketing (reklám) üzeneteket, egyéniesített, személyre szabott marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat kivetítőn, vásárláskor a töltőállomáson.
5. Nem vehet részt piackutatásban.
6. Nem küldünk MOL-LIMO általános marketing (reklám) üzeneteket, promóciós ajánlatokat, kuponokat.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés Ön által kért korlátozásának feloldása esetén a Társaság Önt előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben Ön az egyik fél); és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Társaság jogos érdekéből eredő kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A jogok gyakorlásának keretei

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei (Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Weboldal:http://naih.hu/).

A fenti információkat a Társaságnak írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Ön személyazonosságát.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az Ön rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A Társasággal vagy annak adatkezelő vagy adatfeldolgozó partnerével szembeni eljárást a Társaság vagy az adatkezelő, valamint adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszék a Társaságot a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy a Társaság vagy más partnere és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült vagyoni vagy nem vagyoni kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől – így adott esetben a Társaságtól is – vagy az adatfeldolgozótól. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Társaság jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha a fenti személyek az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsértik, Ön sérelemdíjat követelhet. A Társaság, annak adatkezelő vagy adatfeldolgozó partnere mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.